Velkommen til Eskøy AS

Et fiskebåtrederi som ble etablert i Tromsø i 2007.
Kontakt oss på +47 906 95 772

Om oss

Noen ord om oss

Hva gjør Eskøy AS?

Eskøy AS er et fiskebåtrederi som ble etablert i Tromsø i 2007. Rederiet fikk sitt første nybygg i mars 2008 «Saga K T-20-T».
I desember 2009 fikk rederiet Nybygget «Åsta B T-3-T». I Januar 2011 fikk rederiet Nybygget «Saga K T-7-T».

Pr dags dato fisker båtene i Finnmark. Eskøy AS eksporterer fisk, der mesteparten går til Danmark og England.

Kontaktinfo

Hrafn Sigvaldason

Driftsansvarlig
Tlf. +47 906 95 772

Fiskefartøyene

Viktoria H T-3-T
Tlf. +47 904 76 127
Saga K T-7-T
Tlf. +47 993 86 669

Hvor holder vi til?

Kontakt oss

Eskøy AS © Nettside av Fagtrykk Idé AS